Xóa một phần lịch sử duyệt web

  • Bước 1: nhấp vào biểu tượng  chọn Lịch sử
  • Bước 2: Cửa sổ hiện ra tiếp tục chọn Lịch sử
  • Bước 3: Chọn các mục lịch sử cần xóa và nhấp XÓA