Xóa Cookies, cache, lịch sử, mật khẩu

  • Bước 1: Ấn đồng thời tổ hợp phím Ctrl + Shift + Delete
  • Bước 2: Bảng Xóa dữ liệu duyệt web hiện ra, chọn Nâng cao
  • Bước 3: Nhấp chọn vào các ô cần xóa Cookie cùng dữ liệu plugin và trang web khác, lịch sử duyệt web, lịch sử tải xuống, tệp và hình ảnh được lưu trong bộ nhớ cache, mật khẩu
  • Bước 4: Chọn Phạm vi thời gian sau đó nhấp vào Xóa dữ liệu