Thay đổi ngôn ngữ cho trình duyệt

  • Bước 1: Nhấp vào biểu tượng  chọn Cài đặt
  • Bước 2: Tìm mục Ngôn ngữ/Language

  • Bước 3: Nhấp chọn Ngôn ngữ sau đó lựa chọn ngôn ngữ thích hợp và nhấp Thêm

  • Bước 4: Nhấp chọn vào biểu tượng 3 dấu chấm góc bên phải ngoài cùng của ngôn ngữ vừa thêm

  • Bước 5: Nhấp chọn vào ô Hiển thị Cốc Cốc bằng ngôn ngữ này

  • Bước 6: Nhấp Chạy lại