Khởi động Cốc Cốc cùng hệ thống

  • Bước 1: nhấp vào biểu tượng    chọn Cài đặt
  • Bước 2: Tìm đến mục Trình duyệt mặc định
  • Bước 3: Nhấp chọn vào ô Khởi động cùng hệ thống