Đồng bộ hóa Cốc Cốc

ĐĂNG NHẬP VÀO CỐC CỐC

  • Bước 1: Mở trình duyệt Cốc Cốc, nhấp vào biểu tượng (góc trên cùng, bên phải trình duyệt)
  • Bước 2: Nhấp vào Đăng nhập bằng Facebook
  • Bước 3: Tiến hành đăng nhập theo hướng dẫn:

CÀI ĐẶT ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU

  • Bước 1: Nhấp vào biểu tượng    chọn Cài đặt
  • Bước 2: Tìm mục Người dùng và chọn Đồng bộ hóa
  • Bước 3: Chọn các mục dữ liệu muốn đồng bộ, ấn Đồng ý