Đặt Cốc Cốc làm trình duyệt mặc định

a. Đặt Cốc Cốc làm trình duyệt mặc định trên Windows 10

Khác với các hệ điều hành trước đó, để cài đặt Cốc Cốc làm hệ điều hành mặc định trên Windows 10, bạn cần thực hiện các thao tác trên máy tính như clip sau.

b. Đặt Cốc Cốc làm trình duyệt mặc định trên các hệ điều hành Windows XP, 7, 8

  • Bước 1: Nhấp vào biểu tượng  chọn Cài đặt
  • Bước 2: Tìm mục Cài đặt mặc định của hệ thống
  • Bước 3: Nhấp Chọn Cốc Cốc làm trình duyệt mặc định