Đồng bộ dữ liệu từ tài khoản Google sang tài khoản mới

Trong thời gian sắp tới, Cốc Cốc sẽ ngưng hỗ trợ đồng bộ dữ liệu bằng tài khoản Google. Tuy nhiên, bạn đừng lo lắng. Nếu trước đây bạn sử dụng tài khoản Google để đồng bộ dữ liệu, thì toàn bộ dữ liệu đó vẫn được lưu lại một cách an toàn trên trình duyệt Cốc Cốc.

Để lấy lại dữ liệu trong quá khứ và đồng bộ chúng lên tất cả các thiết bị có sử dụng trình duyệt Cốc Cốc (bao gồm máy tính và các thiết bị di động), bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Trên thanh địa chỉ, truy cập vào coccoc://settings/people
  • Bước 2: Nhấp vào lựa chọn Đăng xuất

  • Bước 3: Bỏ lựa chọn Đồng thời, xóa dữ liệu hiện có của bạn khỏi thiết bị này rồi nhấp chọn Đăng xuất

  • Bước 4: Mở Cốc Cốc và truy cập vào đường dẫn: coccoc://flags/#choose-synchronization-account
    Ở mục "Change the synchronization account", chọn "CocCoc" rồi click chọn "CHẠY LẠI NGAY BÂY GIỜ"
  • Bước 5: Lựa chọn Đăng nhập bằng Facebook

Như vậy, toàn bộ dữ liệu quá khứ của bạn đã được chuyển từ tài khoản cũ (Google) sang tài khoản mới.