Tab quảng cáo tự động mở

Nguyên nhân là do máy tính của bạn đang chứa các phần mềm quảng cáo chạy ẩn trong máy. Phần mềm này sẽ tác động lên trình duyệt của bạn trong quá trình sử dụng, khiến xuất hiện nhiều quảng cáo.

Để xử lý, vui lòng thực hiện theo các bước sau::