Lỗi "Ôi hỏng/Aw snap"

Nguyên nhân của vấn đề này có thể do sandbox không thể hoạt động được. Vui lòng kiểm tra và thực hiện theo các bước sau::

  • Bước 1: Nhấp chuột phải vào biểu tượng trình duyệt Cốc Cốc trên màn hình, chọn Properties
  • Bước 2: Chọn tab Shorcut, mục Target
  • Bước 3: Paste “--no-sandbox” vào cuối dùng target (lưu ý: có 1 dấu cách giữa "browser.exe" và "--no-sandbox")
  • Bước 4: Nhấp Apply --> OK