Lỗi font chữ trên trình duyệt

Trong trường hợp trình duyệt Cốc Cốc bị lỗi font. Bạn vui lòng làm theo các bước sau:

  • Bước 1: Đóng tất cả trình duyệt Cốc Cốc trên máy tính
  • Bước 2: Bấm đồng thời tổ hợp phím “Windows + R”
  • Bước 3: Cửa sổ “Run” hiện ra, nhập “regedit” rồi nhấp “OK”

  • Bước 4: Cửa sổ “Registry Editor” hiện ra, tìm đến thư muc:             
    HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionFonts
  • Bước 5: Trong thư mục “Fonts”, xóa tất cả các font có tên “Helvetica