Lỗi bảo mật/SSL error

Lỗi bảo mật SSL thường xảy ra khi thời gian trên máy tính của bạn không khớp với thực tế hoặc máy tính của bạn bị lỗi proxy.

Để kiếm tra lại ngày giờ trên máy tính, vui lòng thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Nhấp chuột vào đồng hồ ở góc phải phía dưới màn hình, chọn Change date and time settings

  • Bước 2: Chọn Change date and time

  • Bước 3: Chỉnh lại ngày giờ khớp với thực tế. Nhấp OK

Để kiểm tra lại proxy, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Ấn đồng thời tổ hợp phím Windows + R
  • Bước 2: Gõ Control Pannel vào ô Search. Nhấp OK
  • Bước 3: Chọn Internet Options, mở thẻ (Tab) Connections

  • Bước 4: chọn Lan Settings
  • Bước 5: chọn Automatically detect settings và bỏ dấu tick ở Use a proxy server for your LAN sau đó nhấp OK