Không truy cập được internet

Khi không truy cập được internet, bạn vui lòng kiểm tra và thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Ấn đồng thời tổ hợp phím Windows + R
  • Bước 2: Gõ Control Pannel vào ô Search. Nhấp OK
  • Bước 3: Chọn Internet Options, mở thẻ (Tab) Connections

  • Bước 4: chọn LAN Settings
  • Bước 5: chọn Automatically detect settings và bỏ dấu tick ở Use a proxy server for your LAN sau đó nhấp OK

Trong trường hợp vấn đề này chỉ xảy ra trên trình duyệt Cốc Cốc, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua fanpage https://www.facebook.com/CocCocTrinhDuyet/ để được hỗ trợ kịp thời.