Tùy chỉnh tab mới/newtab

a. Cài đặt chủ đề cho newtab

 • Bước 1: Nhấp vào biểu tượng  chọn Cài đặt
 • Bước 2: Nhấp vào Khung nhìn và tìm tới Hình thức
 • Bước 3: Nhấp vào Chủ đề
 • Bước 4: Nhấp chọn một chủ đề yêu thích rồi nhấp Thêm vào Chrome

 • ​​Chủ đề mới mà bạn chọn sẽ được hiển thị trên thanh địa chỉ trình duyệt 

 

b. Khôi phục chủ đề cho newtab

 • Bước 1: Nhấp vào biểu tượng  chọn Cài đặt
 • Bước 2: Nhấp vào Khung nhìn và tìm tới Hình thức
 • Bước 3: Nhấp vào Đặt lại về mặc định

c. Cài đặt trang newtab khi khởi động trình duyệt

 • Bước 1: Nhấp vào biểu tượng  chọn Cài đặt
 • Bước 2: Tìm đến mục Khi khởi động và chọn mục tương ứng với chế độ bạn mong muốn
  • Mở trang tab mới: Cài đặt hiển thị trang newtab khi mở trình duyệt
  • Tiếp tục phiên làm việc cuối cùng: Cài đặt hiển thị những trang của lần sử dụng ngay trước đó
  • Một trang cụ thể hoặc tập hợp các trang: Cài đặt hiển thị một hoặc nhiều trang theo ý muốn. Để cài đặt nhiều trang, nhấp vào Tập hợp các trang

d. Ghim tab

Nếu bạn thường xuyên mở nhiều Tab trên Cốc Cốc, bạn có thể “Ghim” các tab lại để sắp xếp gọn gàng. Các tab được Ghim sẽ ở bên trái và luôn được mở khi bạn khởi động Cốc Cốc

 • Bước 1: Để Ghim một tab, click chuột phải vào Tab đó và chọn Ghim Tab

 • Bước 2: Để bỏ ghim, chỉ cần click chuột phải một lần nữa và chọn Bỏ Gắn Tab