Tùy chỉnh phông chữ trên trình duyệt

  • Bước 1: Nhấp vào biểu tượng  chọn Cài đặt
  • Bước 2: Nhấp vào Khung nhìn và tìm tới mục Hình thức
  • Bước 3: Nhấp lần lượt vào các mục để chỉnh cỡ chữ, font chữ, độ thu phóng của trang web