Dấu trang

a. Hiển thị thanh dấu trang

 • Bước 1: Nhấp vào biểu tượng  chọn Dấu trang
 • Bước 2: Nhấp chọn Hiển thị thanh dấu trang

b. Tạo dấu trang

 • Bước 1: Nhấp biểu tượng  trên thanh địa chỉ
 • Bước 2: Chọn Tên và thư mục thích hợp
 • Bước 3: Nhấp Hoàn tất

 

c. Quản lý dấu trang

 • Bước 1: nhấp vào biểu tượng  chọn Dấu trang
 • Bước 2: Nhấp chuột phải vào thư mục hoặc dấu trang để chỉnh sửa thư mục hoặc dấu trang

 

d. Sắp xếp thư mục dấu trang

 • Bước 1: nhấp vào biểu tượng  chọn Dấu trang
 • Bước 2: Nhấp chọn Trình quản lý dấu trang
 • Bước 3: Nhấp vào từng thư mục dấu trang, kéo thả các dấu trang tương ứng để sắp xếp vị trí
 • Bước 4: Nhấp chuột phải vào 1 thư mục bất kì, chọn Thêm thư mục để thêm một thư mục dấu trang khác

e. Xóa dấu trang

 • Bước 1: Nhấp biểu tượng  trên thanh địa chỉ
 • Bước 2: Chọn Xóa