Bộ phận đang tuyển

Product (6)

Bộ phận làm những công việc liên quan đến thuật toán, ranking, crawler, index và phát triển frontend

Advertising (9)

Nơi những ý tưởng để phát triển thị trường Việt Nam được nghiên cứu và hiện thực hoá

Infrastructure and Support (4)

Tìm việc ở bộ phận này nếu bạn có kinh nghiệm quản lý cơ sở hạ tầng, mạng lưới và máy chủ

Marketing (1)

Các công việc liên quan đến marketing, PR, thương hiệu, copywriting và thiết kế

Sales and distribution (4)

Phòng sale chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng cho hệ thống Quảng cáo Cốc Cốc.

Tại sao tham gia Cốc Cốc?

Làm việc tại Cốc Cốc

Làm việc tại Cốc Cốc

Hồi mới bắt đầu, tôi hơi bị sốc vì mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nhưng một khi đã quen với quy trình làm việc ở đây, tôi nhận ra rằng cách làm việc ở đây rất hiệu quả. Tôi làm được nhiều, và cũng học hỏi được rất nhiều.

Sống tại Cốc Cốc

Sống tại Cốc Cốc

Mọi người ở Cốc Cốc không chỉ dễ làm việc cùng, mà còn có thể trở thành những người bạn tuyệt vời. Tôi đang tranh cử để trở thành chủ tịch câu lạc bộ bia hơi của Cốc Cốc.

Người nước ngoài tại Cốc Cốc

Người nước ngoài tại Cốc Cốc

Nhóm hỗ trợ của Cốc Cốc đã rất xuất sắc giúp tôi nhanh chóng ổn định cuộc sống ở Việt Nam. Một nửa đội ngũ của Cốc Cốc là người nước ngoài, nên nhiều lúc tôi thậm chí còn không nghĩ rằng mình là kẻ ngoại đạo.