Hàng ngày Hàng tháng

Độ phủ quảng cáo Rich Media

Người dùng hoạt động
3,889,753 20,612,644

Độ phủ quảng cáo Rich Media

Số lần xem trang
26,340,936 790,228,103

Độ phủ quảng cáo từ khóa

Truy vấn tìm kiếm
11,872,500 356,175,029
Cập nhật dữ liệu: 15.12.16

Nguồn dữ liệu: google analytics coccoc-statistic yandex-metrica