Tải torrent

a. Bật/Tắt chức năng torrent:

  • Bước 1: Nhấp vào biểu tượng  chọn Cài đặt
  • Bước 2: Tìm mục Cài đặt mặc định của hệ thống và nhấp chọn hoặc bỏ chọn ở mục Chức năng torrent để bật/tắt chức năng này

b. Chọn torrent làm mặc định trên Cốc Cốc

  • Bước 1: Nhấp vào biểu tượng  chọn Cài đặt
  • Bước 2: Tìm mục Cài đặt mặc định của hệ thống và nhấp chọn Đặt Cốc Cốc làm ứng dụng torrent mặc định

c. Tùy chỉnh chức năng torrent

  • Bước 1: Nhấp vào biểu tượng  chọn Cài đặt
  • Bước 2: Nhấp chọn Tải về torrent
  • Bước 3: Điều chỉnh các thông số của chức năng torrent như hình