Cài đặt

Đặt Cốc Cốc làm trang chủ trình duyệt

Bạn có thể nhanh chóng truy cập Cốc Cốc mỗi khi bạn mở trình duyệt bằng cách đặt Cốc Cốc làm trang chủ của bạn. Chọn một trong những trình duyệt bên dưới và làm theo từng bước trên máy tính của bạn.

Google Chrome

 1. Ở phía trên bên phải của trình duyệt trên máy tính của bạn, nhấp vào Thêm tiếp đến Cài đặt.
 2. Trong mục "Hình thức", chọn hộp bên cạnh Hiển thị nút trang chủ. Khi hộp được chọn, bạn sẽ thấy một địa chỉ web bên dưới hộp.
 3. Nhấp vào Thay đổi.
 4. Nhấp vào Mở trang này và nhập coccoc.com/search vào hộp văn bản.
 5. Nhấp vào OK.

Firefox

 1. Mở trình duyệt của bạn và truy cập coccoc.com/search.
 2. Kéo và thả tab đó vào nút Trang chủ rồi nhả ra.
 3. Nhấp vào Yes.

Internet Explorer

 1. Nhấp vào Tools trên thanh menu ở đầu trình duyệt.
 2. Chọn Internet Options.
 3. Nhấp vào tab General.
 4. Trong mục "Home page", nhập coccoc.com/search vào hộp văn bản.
 5. Nhấp vào OK rồi khởi động lại trình duyệt.

Microsoft Edge

 1. Ở phía trên bên phải của trình duyệt của bạn, chọn More tiếp đến Settings trên thanh menu ở đầu trình duyệt.
 2. Cuộn xuống "Open with", chọn A specific page or pages.
 3. Mở danh sách và chọn Custom. Sau đó, chọn "X" bên cạnh trang chủ hiện tại của thiết bị.
 4. Bên cạnh "Enter a web address," nhập coccoc.com/search và chọn ký hiệu dấu cộng.

Trình duyệt trên Android

 1. Mở ứng dụng trình duyệt của bạn. Ứng dụng này có tên là Internet hoặc Trình duyệt.
 2. Trên điện thoại của bạn hoặc ở phía trên bên phải của trình duyệt, nhấn vào nút Thêm.
 3. Nhấn vào Cài đặt > Trang chủ > Trang web khác.
 4. Nhập coccoc.com/search.
 5. Nhấn vào OK.

Safari

 1. Ở phía trên bên trái của màn hình của bạn, chọn Safari > Tuỳ chọn > Cài đặt chung.
 2. Bên cạnh "Cửa sổ mới mở với" và "Tab mới mở với," chọn Trang chủ.
 3. Trong mục Trang chủ, nhập coccoc.com/search vào hộp văn bản.