Xóa Cookies, cache, lịch sử, mật khẩu

  • Bước 1: Ấn đồng thời tổ hợp phím Ctrl + Shift + Delete
  • Bước 2: Chọn Mọi thứ
  • Bước 3: Nhấp chọn vào các ô cần xóa Cookie cùng dữ liệu plugin và trang web khác, lịch sử duyệt web, lịch sử tải xuống, tệp và hình ảnh được lưu trong bộ nhớ cache, mật khẩu
  • Bước 4: Nhấp vào Xóa dữ liệu duyệt web