Đồng bộ hóa Cốc Cốc

a. Đồng bộ dữ liệu trên Cốc Cốc

  • Bước 1: Mở trình duyệt Cốc Cốc, nhấp vào biểu tượng Cá nhân 1
  • Bước 2: Nhấp vào Đăng nhập vào Cốc Cốc
  • Bước 3: Tiến hành đăng nhập theo hướng dẫn

b. Cài đặt đồng bộ dữ liệu

  • Bước 1: Nhấp vào biểu tượng    chọn Cài đặt
  • Bước 2: Tìm mục Người dùng và chọn Cài đặt đồng bộ hóa nâng cao
  • Bước 3: Chọn các mục dữ liệu muốn đồng bộ, ấn Đồng ý