Tab quảng cáo tự động mở

Nguyên nhân của lỗi này do máy tính của bạn đang chứa các phần mềm quảng cáo chạy ẩn trong máy. Phần mềm này sẽ tác động lên trình duyệt của bạn trong quá trình sử dụng, khiến xuất hiện nhiều quảng cáo trên trình duyệt.

Cách bỏ phần mềm quảng cáo chạy ẩn như sau: