Lỗi "Ôi hỏng/Aw snap"

Nguyên nhân của vấn đề này có thể do sandbox không thể hoạt động được. Để chỉnh lại, bạn vui lòng thực hiện những bước sau:

  • Bước 1: Nhấp chuột phải vào biểu tượng trình duyệt Cốc Cốc trên màn hình, chọn Properties
  • Bước 2: Chọn tab Shorcut, mục Target
  • Bước 3: Paste “--no-sandbox” vào cuối dùng target.
  • Bước 4: Nhấp Apply --> OK