Không vào được mạng

Khi không vào được mạng, bạn vui lòng kiểm tra proxy của máy:

  • Bước 1: Ấn đồng thời tổ hợp phím Windows + R
  • Bước 2: Gõ Control Pannel vào ô Search. Nhấp OK
  • Bước 3: Chọn Internet Options, mở thẻ (Tab) Connections

  • Bước 4: chọn LAN Settings
  • Bước 5: chọn Automatically detect settings và bỏ dấu tick ở Use a proxy server for your LAN sau đó nhấp OK

Nếu sau khi chỉnh lại lỗi vẫn tiếp tục, bạn vui lòng kiểm tra trên các trình duyệt khác và kiểm tra lại đường truyền mạng của mình. Trong trường hợp vấn đề này chỉ xảy ra trên trình duyệt Cốc Cốc, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua fanpage https://www.facebook.com/CocCocTrinhDuyet/ để được hỗ trợ kịp thời.