Không vào được facebook

Khi trình duyệt Cốc Cốc không kết nối được với facebook, bạn vui lòng kiểm tra lại file host hoặc proxy trong máy của mình.

Cách kiểm tra proxy như sau:

  • Bước 1: Ấn đồng thời tổ hợp phím Windows + R
  • Bước 2: Gõ Control Pannel vào ô Search. Nhấp OK
  • Bước 3: Chọn Internet Options, mở thẻ (Tab) Connections

  • Bước 4: chọn LAN settings
  • Bước 5: chọn Automatically detect settings và bỏ dấu tick ở Use a proxy server for your LAN sau đó nhấp OK

Cách kiểm tra file host như sau:

  • Bước 1: Ấn đồng thời tổ hợp phím Windows + R
  • Bước 2: Copy paste C:WindowsSystem32driversetchosts vào ô Search. Nhấp OK
  • Bước 3: Mở file host bằng notepad
  • Bước 4: Tiến hành xóa các dòng liên quan đến facebook
  • Bước 5: Đóng file host, nhấn Save