Không hiển thị nút Ghim

Trong trường hợp bạn không thể GHIM lại clip trên màn hình do không hiển thị nút ghim. Bạn có thể kiểm tra lại tính năng này theo các bước sau:

  • Bước 1: Nhấp vào biểu tượng chọn Công cụ khác -> Tiện ích mở rộng
  • Bước 2: Tìm tiện ích Cốc Cốc Savior
  • Bước 3: Nhấp vào Tùy chọn 
  • Bước 4: Nhấp vào hai dòng đầu tiên và chọn Lưu và đóng