Không hiển thị nút Ghim

Trong trường hợp bạn không thể Ghim video do Cốc Cốc không hiển thị nút GHIM. Vui lòng kiểm tra và thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Nhấp vào biểu tượng chọn Công cụ khác -> Tiện ích mở rộng
  • Bước 2: Tìm tiện ích Cốc Cốc Savior
  • Bước 3: Nhấp vào Tùy chọn 
  • Bước 4: Nhấp vào hai dòng đầu tiên sau đó chọn Lưu và đóng