Không bắt được link tải phim

Trong trường hợp bạn không thể tải được video hoặc audio do Cốc Cốc không hiển thị nút Tải xuống. Vui lòng kiểm tra và thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Nhấp vào biểu tượng  chọn Công cụ khác -> Tiện ích mở rộng
  • Bước 2: Tìm tiện ích Cốc Cốc Savior
  • Bước 3: Nhấp chọn vào ô Bật để bật tiện ích rồi thử lại