Không bắt được link tải phim

Trong trường hợp bạn không thể tải được clip, nhạc do không thấy hiển thị nút tải, vui lòng kiểm tra lại tiện ích mở rộng của mình theo các bước sau:

  • Bước 1: Nhấp vào biểu tượng  chọn Công cụ khác -> Tiện ích mở rộng
  • Bước 2: Tìm tiện ích Cốc Cốc Savior
  • Bước 3: Nhấp chọn vào ô Bật để bật tiện ích rồi thử lại.