Chỉ có thể truy cập vào facebook và youtube

Với lỗi này, bạn vui lòng kiểm tra lại proxy hoặc scan phần mềm malware trong máy tính của mình.

Cách kiểm tra proxy như sau:

  • Bước 1: Ấn đồng thời tổ hợp phím Windows + R
  • Bước 2: Gõ Control Pannel vào ô Search, Nhấp OK
  • Bước 3: Chọn Internet Options, mở thẻ (Tab) Connections

 

  • Bước 4: chọn LAN settings
  • Bước 5: chọn Automatically detect settings và bỏ dấu tick ở Use a proxy server for your LAN sau đó nhấp OK

 

Cách kiểm tra malware như sau: