Chế độ nhiều người dùng

a. Tạo người dùng mới

  • Bước 1: Nhấp chuột phải vào biểu tượng người dùng trên thanh địa chỉ và chọn Chuyển đổi người hoặc truy cập vào coccoc://settings/#settings-users
  • Bước 2: Nhấp vào Thêm người
  • Bước 3: Chọn tên và biểu tượng phù hợp. Sau đó nhấp vào Thêm

b. Chuyển đổi người dùng: 

  • Cách 1:Nhấp vào biểu tượng người dùng trên góc chọn Quản lý mọi người​. Nhấp chọn tên và biểu tượng phù hợp để chuyển đổi người dùng

  • Cách 2: Nhấp chuột phải vào biểu tượng người dùng trên góc, chọn người dùng cần tìm