Administration

Một công ty muốn hoạt động trôi chảy cần một bộ máy hành chính xuất sắc, đa năng. Bộ phận này chịu trách nhiệm về nhân sự, kế toán và tất cả những công việc liên quan đến hành chính khác.

About Administration

Stt Vị trí