Đặt Cốc Cốc làm trình tìm kiếm mặc định trên Chrome

Bước 1: Mở cài đặt

Nhấp vào biểu tượng cài đặt ở góc trên bên phải và chọn Cài đặt
Một tab mới sẽ mở ra.

Đặt Cốc Cốc làm trình tìm kiếm mặc định trên Opera

Bước 2: Thay đổi trang chủ của bạn thành Cốc Cốc

Trong phần Giao diện của Cài đặt, chọn vào ô "Quản lý công cụ tìm kiếm"

Đặt Cốc Cốc làm trình tìm kiếm mặc định trên Opera

Bước 3: Thiết lập Cốc Cốc là trình tìm kiếm mặc định

Trong phần "Cài đặt tìm kiếm mặc định" đặt Cốc Cốc làm mặc định và ấn vào nút Hoàn tất.

Đóng tab Cài đặt. Bây giờ bạn có thể tìm kiếm bằng Cốc Cốc ngay trên thanh địa chỉ của trình duyệt

Đặt Cốc Cốc làm trình tìm kiếm mặc định trên Opera

Đặt Cốc Cốc làm trình tìm kiếm mặc định trên Opera