Đặt Cốc Cốc làm trang chủ của bạn trên trình duyệt Chrome

Bước 1: Mở cài đặt

Nhấp vào biểu tượng cài đặt ở góc trên bên phải và chọn Cài đặt
Một tab mới sẽ mở ra.

Đặt Cốc Cốc làm trang chủ của bạn trên trình duyệt Chrome

Bước 2: Thay đổi trang chủ của bạn thành Cốc Cốc

Trong phần Giao diện của Cài đặt, tích vào nút bên cạnh dòng Hiện thị nút Trang chủ, chọn liên kết Thay đổi.

Đặt Cốc Cốc làm trang chủ của bạn trên trình duyệt Chrome

Một ô popup Trang chủ sẽ hiện ra. Trong ô popup Trang chủ này, chọn mục Mở trang này và nhập vào tên miền
www.coccoc.com Ấn OK.

Đặt Cốc Cốc làm trang chủ của bạn trên trình duyệt Chrome

Đóng trang Cài đặt, mở Tab mới và ấn vào nút Home bên trái thanh địa chỉ để kiểm tra :)