Đặt Cốc Cốc làm trang chủ của bạn trên trình duyệt Chrome

Bước 1: Mở cài đặt

Nhấp vào biểu tượng cài đặt ở góc trên bên phải và chọn Cài đặt
Một tab mới sẽ mở ra.

Bước 1: Mở cài đặt

Bước 2: Thay đổi trang chủ của bạn thành Cốc Cốc

Trong phần Giao diện của Cài đặt, tích vào nút bên cạnh dòng Hiện thị nút Trang chủ, chọn liên kết Thay đổi.

Một ô popup Trang chủ sẽ hiện ra. Trong ô popup Trang chủ này, chọn mục Mở trang này và nhập vào tên miền
www.coccoc.com Ấn OK.

Đóng trang Cài đặt, mở Tab mới và ấn vào nút Home bên trái thanh địa chỉ để kiểm tra :)

Bước 2: Thay đổi trang chủ của bạn thành Cốc Cốc